Confraría de Pescadores San Juan Bautista de Burela (18 de noviembre de 1923).

Nº AFILIADOS: 338

Nº BARCOS: 78

KILOS: 24.790.623 kg

VENDA EN LONXA: 74.590.540 €
 
 
CONTACTO
Porto Pesqueiro s/n. BURELA
TEL. 982 585 756
FAX. 982 585 144
cofradia@cofradiaburela.org
www.cofradiaburela.org

 
 
 
FESTAS: Patronais Virxe do Carmen e San Juan Bautista (primer fin de semana de Xuño), con procesión ata o porto sobre alfombras de flores e procesión marítima.

GASTRONOMIA: Feira do Bonito (primer sábado de Agosto). Xornada gastronómica do Peixe de Burela (Setembro)

MAR DE BURELA: O Arquivo Histórico da Confraría e unha aposta por difundir a historia e cultura mariñeira.

Expomar (maio) e unha feira internacional e Xornadas Técnicas que congrega a empresas, institucións e profesionais do sector.

O Barco Museo ”Reina do Carmen” e unha embarcación típica boniteira dos anos 60, con visitas guiadas para descubrir cómo e a vida dos homes do mar.

ESPECIES: Merluza, Bonito, Cabala, Mero, Rape, Congrio, Polbo, Sardiña, Xurel…