ELECCIONS CONFRARIAS

20/09/2018 a 27/09/2018 Campaña electoral
29/09/2018 Día das votacions para a elección dos vocais da Xunta Xeral, nas Cofradías de Pescadores
10/10/2018 Proclamación definitiva dos vocais da Xunta Xeral
25/10/2018 Proclamación definitiva dos órganos reitores das Confrarías
26/10/2018 Toma de posesión dos órganos reitores das confrarías
 

ELECCIONS FEDERACION PROVINCIAL

26/10/2018 a 9/11/2018 Campaña electoral
9/11/2018 Día das votacións na Federación Provincial
19/11/2018 Proclamación definitiva dos órganos reitores da federación provincial
20/11/2018 Toma de posesión dos órganos reitores da federación provincial

ACTAS DE TOMA DE POSESION DOS ORGANOS REITORES

ACTAS DE CONSTITUCION DEFINITIVAS DA XUNTA XERAL E ELECCION DE PATRON/PATROA MAIO E DE CABIDO

ACTAS CANDIDATURAS DEFINITIVAS

BURELA

CELEIRO

FOZ

RIBADEO

SAN CIBRAO

VICEDO