aparellos de anzól

 1

Útiles de pesca compostos por cabos de fibra e anzós.

–LIÑA ou CORDEL. Un ou varios anzós ligados á man do pescador ou por medio de carretes. Para pescar a CABALA.

–PALANGRE. Tralla de lonxitude variable da que parten outros cabos máis finos ós cuales se lle empatan anzós.
Pode ser de fondo ou de superficie. Usanse na pesca da MERLUZA, LUBINA e ABADEXO.

aparellos de cerco

 1

Rede rectangular que se manten verticalmente e que se move circulando e embolsando os bancos de peixes ó cerrarse pola su parte inferior por medio dun cabo.

–CERCO. Emplease na pesca da SARDIÑA ou o XUREL.

Nasas

 1

Artes pasivas fixas de fondo, construidas en forma de cestos ou xaulas, normalmente recubertas de rede.

–NASAS PARA O MARISQUEO.
Diferentes nasas para:

NECORA e CAMARON
LANGOSTA e BOGAVANTE
CENTOLO
POLBO

artes de enmalle

 2

Mallas de redes fixas o fondo que serven para embolsar ou atrapar o peixe e marisco.

–RASCOS. Utilizanse para a captura de mariscos (BUEY, LANGOSTA, CENTOLO) ou peixe (RAPE).

–VOLANTA. Utilizanse para pescar CABALA, XUREL, MERLUZA…

-Outras ARTES MENORES FIXAS: betas e volantillas (SALMONETE, PESCADILLA), trasmallos e miños (PINTOS, SARGOS…) e raeiras (CENTOLLO).

artes de arrastre

 1

Rede remolcada por unha ou varias embarcacións que se moven embolsando as especies.

–ARRASTRE DE FONDO. Empleanse en contacto co fondo e se soe utilizar para capturar especias coma a PESCADILLA, RAPE, CABALA, LIRIO…

artes, útiles e técnicas de marisqueo

 1

–ÚTILES DE MARISQUEO A PE. Sachos, angazos, hoces, ganchelos….; Fisga; Coitelos e rasqueta.

–ÚTILES, EQUIPOS E TÉCNICAS PARA RECURSOS ESPECIFICOS.

PERCEBE
ERIZO DE MAR
NAVALLA, LONGUEIRON
COQUINA, ALMEJA