Para coñecer cal é a importancia relativa do sector pesqueiro de Lugo dentro de Galicia respecto das outras provincias, é necesario comparar os principais parámetros entre as zonas:

 
 
 

-Nº BARCOS e REXISTRO BUQUES LUGO/GALICIA:

O número de buques e as características da flota pesqueira de Lugo podemos analizala no cadro ”rexistro de buques pesqueiros” que publica o portal pescadegalicia.com e que nos da os seguintes datos:

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia – Datos a 15/11/2018 – Provincia de Lugo
DESCRIPCIÓN Nº BARCOS TRB     GT     POTENCIA CV POTENCIA KW
 PESQUERIA INTERNACIONAL  (Gran  Altura)
  PALANGRE SUPERFICIE 10     2.845,25         4.768,64     8.560,01 6.295,03
 PESQUERIA COMUNITARIA  (Altura)   PALANGRE   FONDO   NEAFC PALANGRE   FONDO 33 5.311,76 9.604,05 18.845,94 13.859,30
  NEAFC 7 578,40 1.078,74 2.235,00 1.643,62
  ARRASTRE   NEAFC ARRASTRE 3 508,79 856,00 1.740,00 1.279,60
 CALADERO NACIONAL  (Cant/Noroeste)   ARRASTRE 14 2.098,50 3.622,86 6.791,90 4.994,76
  ARTES MENORES 71 441,15 155,37 3.669,51 2.698,56
  CERCO 9 395,42 466,97 2.265,99 1.666,41
  PALANGRE   FONDO 3 70,50 112,44 436,00 320,63
  PALANGRE SUPERFICIE 14 1.776,35 3.162,32 5.784,00 4.253,55
  ENMALLE   VOLANTAS 2 98,73 200,83 698,00 513,31
Totais   176 14.124 24.349 51.026 37.527
BUQUES AUXILIARES   11
Si facemos unha comparativa dos datos totais de Lugo co resto de Galicia, entendemos as principais diferencias estruturais da nosa flota:

Galicia Lugo %
Nº barcos de pesca: 4.375 176 4,02%
Auxiliares acuic/percebe: 1.275 11 0,86%
Toneladas Rexistro Bruto: 79.823 14.124 17,70%
GT embarcacións: 126.359 24.349 19,27%
Potencia CV: 342.028 51.026 14,92%
Potencia KW: 251.528 37.524 14,92%

A principal conclusión é que a flota de Lugo ten un tamaño e capacidade media moito máis elevado que o resto, xa que con só o 4,02% do nº de unidades, ten unha capacidade do 19,27% das GTs e un 14,92% da potencia. Por outro lado, en canto ó nº de embarcacións auxiliares (4ª lista) as 11 unidades de Lugo representan menos do 0,86% do total, o que ten que ver coa escasa importancia que ten o marisqueo na nosa provincia
 
 
 
-ACTIVIDADE ECONÓMICA LUGO/GALICIA: DESCARGAS (kgs) e VENTAS (€):

Facendo unha comparativa dos datos económicos que representan as descargas de peixe fresco, podemos contemplar como Lugo, que conta co 4,02% do nº de unidades, co 17,70% das TRB da flota, xera máis do 20% dos quilos descargados e máis dun 24% do seu valor de facturación:

 
DATOS ANUAIS (2016) DATOS ANUAIS (2017) DATOS ANUAIS (a 15-11-2018)
  Provincia Quilos    % Importe €    % Quilos    % Importe €    % Quilos    % Importe €    %
  LUGO 40.093.702 21,28% 130.298.593 26,51% 39.394.337 18,51% 134.363.195 26,41% 31.059.547 20,01% 101.382.835 24,78%
  A CORUÑA 97.651.586 51,82% 179.002.310 36,42% 114.890.517 53,99% 191.079.501 37,56% 86.015.412 55,42% 164.638.027 40,24%
  PONTEVEDRA 50.681.117 26,90% 182.142.115 37,06% 58.499.651 27,49% 183.229.355 36,02% 38.138.785 24,57% 143.156.186 34,99%
TOTAIS   188.426.405      100%     491.443.018      100%     212.784.505      100%     508.672.051      100%     155.213.744      100%     409.177.048      100%  

-FLOTA PESQUEIRA NO CANTÁBRICO-NOROESTE POR CCAA:


O número e distribución da flota pesqueira operativa en todo o cantábrico noroeste (CNW) por Comunidades Autónomas a 15-11-2018 é a seguinte:

Censo por modalidade Comunidade Autónoma     TOTAL    
    Galicia       Asturias     Cantabria   Pais Vasco 
  ARRASTRE DE FONDO EN CANTABRICO NW 64 4 2 4 74
  CERCO EN CANTABRICO NW 151 10 42 62 265
  ARTES MENORES EN CANTABRICO NW 3.894 202 63 77 4.236
  PALANGRE DE FONDO EN CANTABRICO NW 22 24 5 11 62
  PALANGRE DE SUPERFICIE CALADERO NACIONAL 50 1 51
  RASCO EN CANTABRICO NW 3 4 10 6 23
  VOLANTA EN CANTABRICO NW 24 9 7 1 41
  TOTAL 4.208 253 129 129 4.752


-AFILIADOS REM (REXIME ESPECIAL DO MAR) POR PROVINCIAS NO CNW E EN GALICIA:


O número de afiliados ó Réxime Especial do Mar (REM) por provincias do cantábrico noroeste (CNW) danos o dato da importancia social que ten o sector pesqueiro:
 

 

  Por Dirección Provincial ISM
  Dirección Provincial Empresas REM Desglose Grupo 3 Empresas REM Total % Total
Grupo Primero Grupo Segundo Grupo Tercero cta ajena cta propia
  GUIPUZKOA 399 653 89 12 77 1.141 4,05%
  BIZKAIA 2.264 383 109 24 85 2.756 9,79%
  CANTABRIA 496 736 276 69 207 1.508 5,36%
  ASTURIAS 503 598 563 204 359 1.664 5,91%
  LUGO 519 819 208 62 146 1.546 5,49%
  A CORUÑA 1.536 1.916 5.597 1074 4.522 9.049 42,94%
  PONTEVEDRA 4.213 1.103 5.163 932 4.232 10.479 49,72%
  TOTAL POR GRUPOS 9.930 6.208 12.005 2.377 9.628 28.143 100%