TERMOS LEGAIS DO PORTAL FEDERACION PROVINCIAL DE COFRADIAS DE PESCADORES DE LUGO

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: FEDERACION PROVINCIAL DE COFRADIAS DE PESCADORES DE LUGO (en diante A ORGANIZACIÓN), con dirección en PORTO PESQUEIRO S/n 27880 BURELA e correo electrónico info@cofradiaslugo.com

1. Finalidade do tratamento Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos nos apartado “Comentarios”.

A ORGANIZACIÓN poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

• Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.

• Xestionar o servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

• Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ORGANIZACIÓN manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento outorgado por vostede ao poñerse en contacto connosco e solicitar información referente á organización.

3. Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.

– Dereito á portabilidad dos datos. – Dereito á retirada de consentimento.

 

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

FEDERACION PROVINCIAL DE COFRADIAS DE PESCADORES DE LUGO dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en info@cofradiaslugo.com.

5. Medidas de seguridade

FEDERACION PROVINCIAL DE COFRADIAS DE PESCADORES DE LUGO ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, @teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.