Confraría de Pescadores de San Cibrao (1930).

Nº AFILIADOS: 38

Nº BARCOS: 13

MARISQUEO: 12

 
CONTACTO
Peirao. SAN CIBRAO
TEL. 982 594 003
FAX. 982 594 201
sancibrao@confrariasgalicia.org

 
 
 
 
FESTAS: Patronais en honor a Virxe do Carmen (16 de Xullo).

A festa da ”Maruxaina” (Agosto) recrea a lenda dunha sirea que vivía na illa dos Farallóns.

GASTRONOMIA:Festa da exaltación do erizo de mar (Marzo), na que participan todo-los establecementos hosteleiros.

MAR DE SAN CIBRAO: Península que se abre o mar Cantábrico e que respira da tradición mariñeira por todos os seus rincons. Destacan o Faro da Punta Atalaya, a illa dos Farallóns e o Museo Provincial do Mar.

ARTES DE PESCA: A flota local dedicase maioritariamente o marisqueo e artes menores.

ESPECIES: Percebe, Centola, Nécora, Erizo de mar, Polbo, Lubina…