A Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de LUGO, consciente da importancia da pesca artesanal dentro do sector pesqueiro das nosas confrarías, recuperou as reunións INTERFEDERATIVAS para analizar e reflexionar sobre aspectos que son comuns en todo o caladero do Cantábrico-Noroeste, co obxetivo de aunar esfuerzos en aqueles temas que consideramos claves para o futuro do sector pesqueiro.

O 3º Congreso celebrouse os días 2 e 3 de novembro do 2017, centrando de novo o debate en diferentes temas xerais e de interese común, especialmente nos relativos á  organización profesional do sector, as políticas de axudas e sancións do Fondo Europeo e a situación de determinadas pesquerías, especialmente peláxicos, sardiña e atún vermello e branco.

Na xa instaurada reunión de traballo conxunta entre representantes das Confrarías e das Administracións pesqueiras de España e as Comunidades Autónomas do Cantábrico o segundo día do congreso, presentáronse as conclusións do día anterior ó Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Alberto López Asenjo; a  Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana; e os Directores de Pesca das Comunidades Autónomas do Cantábrico: Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco.

En setembro do 2016 celebrouse o 2º Congreso, centrando o debate e análise sobre 4 grandes temas: asuntos do ámbito da xestión pesqueira, a aplicación da obriga de desembarque a través da Mesa Estatal de Eliminación de Desembarques (MEED), aspectos normativos en fase de aprobación, e a aplicación do régxime de sancións na pesca.

A Novidade desta edición foi a incorporación dunha  xornada de traballo conxunto entre os representantes das confrarías e os responsables de pesca das CCAA do Cantábrico, así como o Director General de Ordenación Pesquera de la Secretaría General de Pesca del Ministerio (MAGRAMA).

En setembro do 2015 organizouse o “1º Congreso sobre a Pesca Artesanal” ca participación das 7 federacións provinciaiss dende Guipúzcoa a Pontevedra, ademais da Federación Galega de Confrarías. Esta primeira convocatoria sirveu para debatir sobre 5 temas xeráis: viabilidade económica, social, temas de mercado, xestión pesqueira e normativa da PPC; así como para unificar e completar a definición de “pesca artesanal” en desacordo co criterio que a UE sosten na nova PPC (relativo só a  eslora da embarcación) e manifestar a nosa opinión sobre o modelo de organizacións pesquerias e a súa excesiva micro-representatividade.