Os vixentes ESTATUTOS da Federación Provincial de Confrarías foron aprobados pola Xunta Xeral do 5 de decembro de 2003, ratificados pola Xunta de Galicia o 15 de marzo de 2004 e inscritos no folio 1 do Rexistro de Federacións. Esta resolución foi publicada no DOG nº 69 do 12 de abril do 2004.

Descargar (PDF, 6.02MB)