Confraría de Pescadores do Vicedo (22 de novembro de 1931).

Nº AFILIADOS: 29
Nº BARCOS: 8
MARISQUEO: 12
KILOS: 6.091 kg
VENDA EN LONXA: 21.788 €

AGRUPACIONS: Agrupacions de mariscadoras

CONTACTO
Peirao Pesqueiro. O VICEDO
TEL. 982 590 002
FAX. 982 590 002
cofradia@cofradiavicedo.org
www.cofradiavicedo.org

 
 
 
 
FESTAS: Patronais en honor a Virxe do Carme (16 de Xullo), con procesión marítima pola ría e ofrenda floral.

GASTRONOMIA: Festa da exaltación da coquina (Novembro).

MAR DO VICEDO: A historia do Vicedo sempre estivo ligada os traballos do mar: astilleiros de ribeira e fábricas de conserva e salazón.

Hoxe en día destaca pola súa labor do marisqueo, con minicriadeiros de almexa, coquina e erizo.

ARTES DE PESCA: A flota local dedicase maioritariamente ó marisqueo e artes menores.

ESPECIES: Coquina, Ostra, Percebe, Nécora, Centola, Polboo, Lubina, Peixe do día…