O último proceso electoral da Federación Provincial tivo lugar en 2014, entre os meses de febreiro e xuño, e logo da toma de posesión, os órganos de goberno actuáis da Federación son:

PRESIDENTE

José Basilio Otero Rodríguez (P.M. Burela)
(colectivo empresarios)

VICEPRESIDENTES

1º.- Javier Sánchez Fernández (P.M. San Cibrao)
(colectivo traballadores)
2º.- Domingo Rey Seijas (P.M. Celeiro)
(colectivo empresarios)

COMITE EXECUTIVO

Presidente, Vicepresidentes 1º e 2º, e os vocais:
José Juan Lestegás Iglesias (P.M. Foz) (empresarios)
Diego Pernas Lamelas (Vice O Vicedo) (empresarios)
José Ramón López Fernández (Vice Burela) (traballadores)
Victoria Amor Fernández (Vice Ribadeo) (traballadores)

XUNTA XERAL

José Basilio Otero Rodríguez (P.M. Burela)
José Ramón López Fernández (Vice Burela)
Domingo Rey Seijas (P.M. Celeiro)
Severino González Vizoso (Vice Celeiro)
José Juan Lestegás Iglesias (P.M. Foz)
Miguel Couto García (Vice Foz)
José Ángel Redondo Alba (P.M. Ribadeo)
Victoria Amor Fernández (Vice Ribadeo)
Javier Sánchez Fernández (P.M. San Cibrao)
Rolando Luzd. Fraga Montenegro (Vice San Cibrao)
Vacante (P.M. Vicedo)
Diego Pernas Lamelas (Vice Vicedo)