O ORZAMENTO para o exercicio económico 2018 foi aprobado pola Xunta Xeral da Federación do 27 de decembro do 2017. Actualmente atópase a exposición pública, segundo o previsto no Decreto 8/2014 e nos Estatutos da Federación Provincial.

As últimas CONTAS ANUAIS aprobadas son as do exercicio económico 2017, mediante acordo unánime da Xunta Xeral do 23 de xuño de 2018. Na aprobación deste expediente de contas anuais cumplíronse todas as obligacions do artículo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose a continuación a Consellería do Mar para a súa inscripción e rexistro.

Descargar (PDF, 458KB)