O ORZAMENTO para o exercicio económico 2017 foi aprobado pola Xunta Xeral da Federación do 15 de decembro do 2016. Actualmente atópase a exposición pública, segundo o previsto no Decreto 8/2014 e nos Estatutos da Federación Provincial.

Descargar (PDF, 321KB)

As últimas CONTAS ANUAIS aprobadas son as do exercicio económico 2016, mediante acordo unánime da Xunta Xeral do 14 de xunio de 2017. Na aprobación deste expediente de contas anuais cumplíronse todas as obligacions do artículo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose a continuación a Consellería do Mar para a súa inscripción e rexistro.

Descargar (PDF, 925KB)